Göteborg

Berzelii Choklad 031-778 16 60 Göteborg
Göteborgs choklad & karamellfabrik Göteborg
La Praline 031-742 97 07 Göteborg

Sagt om choklad

"Lyckliga choklad som efter att ha varit världen runt slutar sina dagar med att möta kvinnors leenden för att omedelbart efteråt finna döden i ett hett, smältande famntag i deras mun."
Brillat-Savarin (1775-1826)

Samarbete