Karlstad

Carli Choklad 054-15 02 40 Karlstad

Sagt om choklad

"Somliga får migrän av att äta choklad, andra av att låta bli."
Ruth Gottberg

Samarbete