Vetlanda

Konditori Cecil 0383-103 45 Vetlanda

Sagt om choklad

"Utesluter begreppet choklad tesen om den fria viljan?"
Sandra Boynton

Samarbete