Sagt om choklad

"Succolade er de fornemme folks drik. Kaffe, derimod, den er de simple folks trøst."
Ludvig Holberg

Samarbete