Flera rapporter vid en vetenskaplig konferens som hölls i Washington tidigt år 2000 visar att choklad är bra för hjärtat. Tester på både djur och människor visar att kakaon har en skyddande effekt mot fria radikaler. Det beror på att i kakaobönor finns fenolgruppen flavonoider, som binds till sockermolekyler. Flavanoider är en antioxidant som försvarar kroppen mot fria radikaler.

Ett universitetet i Buenos Aires har gjort ett experiment. Friska vuxna delades in i tre grupper; första gruppen fick äta 35 gram choklad, den andra gruppen fick 70 gram och den tredje gruppen 105 gram. Två timmar efter intaget togs blodprov och alla tre grupper hade en ökad antioxidativ process. Den grupp som ätit mest choklad hade minst skador på blodfetterna orsakade av de fria radikalerna.

Det framgår tyvärr inte av rapporterna vilken typ av choklad som bör konsumeras men chokladen får inte innehålla för mycket fett och socker eftersom det motverkar de goda effekterna. Däremot har det visat sig att tillverkningsprocessen är avgörande för hur mycket flavonoider som finns kvar i den färdiga kakan.

Forskare vid University of California har presenterat resultatet av sin undersökning. Flavanoler, en undergrupp till flavanoider, finns i kakao (och i rött vin, grönt te, frukt och grönsaker). Men mängden är störst i kakao.

De flavanoler som finns i kakao har en antioxidativ och acetylsalicylsyreliknande effekt, vilket minskar risken för åderförkalkning och proppbildning i artärerna... Det bör dock tilläggas att mängderna är så små att det inte finns någon som helst risk för patienter som ordinerats blodförtunnande medicin att också äta mörk choklad.

säger docent Bengt W Johansson, hjärtläkare och tidigare verksam vid hjärtkliniken på Universitetssjukhuset MAS i Malmö.

För vanliga konsumenter är det tyvärr omöjligt att ta reda på vilken choklad som är mest flavonolrik. Det kräver ingående laboratorieanalyser. Men helt klart är ändå att mörk choklad med hög kakaohalt är hälsosammast. Den innehåller dubbelt så hög halt av antioxidanter som mjölkchoklad. Man bör dock undvika att dricka mjölk till, eftersom det visat sig förstöra den antioxidantiska effekten.

En annan rapport gjord av en holländsk forskargrupp visar att mörk choklad innehåller stora mängder catechiner som är en typ av antioxidanter. Catechiner har en positiv effekt på riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.

Under en ettårsperiod uppskattades intaget av choklad och te hos 6250 män och kvinnor i åldern 1-97 år. I gruppen var te den största källan till catechiner, 55 % av intaget, medan choklad stod för 20 % av intaget. Hos barn och ungdomar var det dock choklad som var den största catechinkällan. Analyser visade att mörk choklad innehåller 53,5 mg catechiner per 100 g choklad. Motsvarande siffra för ljus mjölkchoklad var 15,9 mg/100 g. Svart te innehöll 139 mg/100 ml dryck.

Studier av amerikanska och japanska forskare visar att kakaobönor innehåller även epikatekiner som i sin tur bildar procyanidiner. Det är antioxidanter som minskar oxideringen av LDL, dåligt kolesterol. De hämmar även bildningen av trombocyter, blodplättar, som kan klumpa ihop sig och skapa blodproppar. Ämnena verkar också kunna stärka immunförsvaret.

Försökspersoner har fått dricka koncentrerad mörk choklad och äta bakverk med bitar av mörk choklad i. Forskarna fann att i försökspersonernas blod hämmades bildandet av blodplättar upp till sex timmar efter intaget. Man upptäckte också att kakaosmöret är riktigt nyttigt trots att det till största delen består av mättade fetter.

Många av de här studierna har finansierats av amerikanska Mars Inc, en av världens största chokladtillverkare. Nästa steg blir att försöka få läkemedelsföretag intresserade av att tillverka hjärt- och kärlmediciner baserade på kakao.

Enligt en studie - Cocoa Intake, Blood Pressure and Cardiovascular Mortality, Journal of the American Medical Association (Vol. 166 No. 4, February 27, 2006) - så minskar blodtrycket och risken att dö av bl.a. hjärtkärlsjukdom genom att äta kakao och choklad.

Brian Buijsse med kollegor vid Institutet för folkhälsa och miljö i Bilthoven, Nederländerna, analyserade sambandet mellan intag av kakao hjärtkärlshälsa hos 470 män i åldrarna 65-84 år. Männen fick svara på en mängd frågor om bl.a. sitt intag av kakao och fick även genomgå kliniska undersökningar 1985, 1990 och 1995. Baserat på hur mycket kakao männen drack eller åt, delades de sedan in i tre grupper.

De män som regelbundet åt eller drack kakao hade lägre blodtryck än män som inte gjorde det. Under studietiden dog 314 män och 152 av dessa p.g.a. hjärtkärlsjukdomar. Risken att dö halverades i gruppen som åt mest kakao (4,18 gram/dag). Risken var mindre även när forskarna tog hänsyn till faktorer som vikt, rökning, motion, kaloriintag och alkoholkonsumtion.

Trots att blodtrycket har ett bevisat samband med hjärtkärlsdödlighet så kunde studien inte påvisa någon koppling mellan kakao och lägre risk för att dö i hjärtkärlsjukdom.

Forskarna tror därför att det finns andra mekanismer som förklarar sambandet mellan kakao och mindre risk för dödlig hjärtkärlsjukdom, t.ex. via flavonoider. Det kan också bero på att kakao innehåller mycket antioxidanter och kan då ha effekt på sjukdomar som man tror beror på oxidativ stress (lungsjukdomar som kronisk obstruktiv lungsjukdom och vissa cancertyper). Men för att få klarhet i detta krävs mer forskning.

Ett regelbundet intag av flavanoler ger ett lågt och stabilt blodtryck, enligt den forskningsstudie som utförts av Norman Hollenberg vid Harvard Medical School och som medverkade vid den amerikanska vetenskapsakademiens AAAS (American Association for the Advancement of Science) möte i San Francisco i februari 2007.

Norman Hollenberg har studerat Kunaindianerna i Panama - som är kända för sin goda hälsa - och jämfört den population som lever kvar på landsbygden med dem som flyttat in till staden Panama City. Studien visar att de som lever kvar inte uppvisar någon åldersbetingad ökning av blodtrycket eller blodtryckssjukdomar medan de som flyttat har högre blodtryck och kortare livslängd.

De höga ohälsotalen bland de stadsboende beror heller inte på till exempel ökat saltintag eller övervikt. Däremot dricker de indianer som bor kvar på landsbygden i genomsnitt fem koppar choklad dagligen och kakao ingår i många av deras matrecept.

Sambandet mellan blodtryck och chokladkonsumtion beläggs också av den holländska studien The Zutphen Elderly Study, som presenterades 2006. Studien omfattade 470 män med en medelålder på 72 år. De personer som regelbundet åt mörk choklad uppvisade efter femton år både lägre blodtryck och sänkt dödlighet totalt sett och i hjärt-/kärlsjukdomar än referenspersonerna.

En oberoende vetenskaplig studie gjord på universitetssjukhuset i Köln, Tyskland, visar att en bit mörk choklad om dagen sänker blodtrycket.

Av de 44 försökspersonerna (slumpvis utvalda i åldern 56-70 år) som ingick i studien fick ena gruppen äta 6,3 gram mörk choklad med ren kakao medan den andra gruppen fick vit choklad. När försöken avslutades efter arton veckor visade det sig att samtliga som ätit mörk choklad fick sänkt blodtryck utan att öka i vikt och utan några försämringar av blodvärden. Hos dem som ätit den vita chokladen syntes inte några positiva effekter.

Trots att studien endast omfattade 44 patienter anses den ha stor vetenskaplig tyngd. Den är gjord av erkända forskare och publicerades 2007 i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of the American medical association, Jama.

Sagt om choklad

"Sötsaker gjorda av choklad är de bästa. Söta och mörka, smälter de på våra tungor och dröjer sig kvar i våra munnar med en utsökt varm krämighet som består av en del smak och en del minne."
Mary Goodbody

Samarbete