TempereringChokladmassan tempereras för att den färdiga chokladen ska få de rätta egenskaperna. Cirka en tredjedel av 
chokladen utgörs av fett som kommer från kakaomassan, kakaosmöret och mjölkpulvret, och det är bara fettet som påverkas av tempereringen.

Vid de tidigare tillverkningsstegen har temperaturen under bearbetningen varit högre än kakaosmörets kristalliseringstemperatur. Tempereringen har därför till uppgift att få kakaosmöret att kristallisera på ett stabilt sätt. Glansen beror helt och hållet på positionen av dessa kristaller. Ju plattare kristallerna ligger mot varandra desto mer glänser chokladen.

Det bildas fem fettkristaller i kakaosmöret, alpha, beta (beta delas även upp i beta, beta2 och prim) och gamma. Endast betaformen är stabil. De andra är instabila kristaller och har lägre smältpunkt samt en tendens att övergå till stabila kristaller under en tid, vilket ger gråa fläckar. Det är därför viktigt att kontrollera processen så att endast stabila betakristaller finns i chokladen.

Därefter sker en lätt uppvärmning så att chokladmassan kan hällas i lämpliga formar och sedan stelna. Formarna bör ha samma temperatur som massan.

Temperering innebär att chokladens naturliga hållbarhet förlängs väsentligt samtidigt som chokladen blir blank och lätt att bryta.

Sagt om choklad

"Erfarenheten har visat, att väl tillredd choklad är ett både angenämnt och helsosamt födoämne, lika lättsmält som födande. Få ämnen finnas, som i liknande volym innehålla så många närande beståndsdelar; hvilket gör, att det också smältes nästan helt och hållet. Det är särdeles lämpligt för personer, som utsätta sig för vakor och stora själsansträngningar, och om proportionen vid tillagningen någorlunda rättas efter krafterna, så fördrages det af de svagaste magar; det är särdeles användbart vid kroniska sjukdomar och är så att säga sista tillflykten vid magåkommor, som omöjliggöra förtärandet af andra födoämnen."
C E Hagdahl, Kokkonsten, 1879

Samarbete